Moveo is onafhankelijk, kritisch en betrokken.

Moveo is betrokken bij de ontwikkelingen in onze snel veranderende maatschappij. Wij willen graag een actieve bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke problemen. Moveo betekent “ik beweeg”. Wij ondersteunen mensen, organisaties en bedrijven in beweging. U kunt bij ons terecht voor strategische advisering, communicatietrajecten en maatschappelijke projecten.

We zijn een klein flexibel bureau, een onafhankelijke kritische én betrokken partij, die graag met u meedenkt. Moveo heeft tien jaar praktijkervaring in zowel een stedelijke als een plattelands context. We ontwikkelen nieuwe methodieken en begeleiden experimenten.

Onze klanten spreken van een zakelijke vriendschappelijke relatie, vinden dat we de juiste toon weten te treffen en goed in staat zijn om lastige dossiers tot een goed eind te brengen. Daar zijn we best trots op. 

Ellen van Troost
Marco van Dorst 

Volg Moveo op LinkedIN. Volg Moveo op Twitter. Volg Moveo op Facebook.